[Total: 0    Average: 0/5]

3D ไฟล์เดียวจบ ครบทุกกระบวนการ

DAVID SLS-3 HD 3D SCANNER / HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

บริการออกแบบ, เขียนไฟล์ 3D ต้นแบบ

สิ่งสำคัญในการผลิตชิ้นงาน 3D Printing
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
โปรดแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือ หากมีแบบแปลน, พิมพ์เขียว
โปรดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้พร้อมก่อนการปรึกษา

DAVID SLS-3 HD 3D SCANNER / HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

Log in with your credentials

Forgot your details?