[Total: 0    Average: 0/5]
3D Scanning to 3D Printing
3D Scan

การสแกน 3มิติ หรือ 3D Scanning คือการใช้ 3D Scanner ยิงแสงเลเซอร์เข้ากระทบวัตถุเพื่อวัดระยะของวัตถุนั้น ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดของวัตถุนั้นๆ จากแสงที่สะท้อนกลับ ข้อมูลจากสแกนเนอร์จะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ แล้วทำการบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ 3D ที่สามารถนำไปแก้ไขได้ ซึ่งสแกนเนอร์ 3มิติ นั้นมีหลายประเภท ความสามารถ และความละเอียด ที่แตกต่างกันไป

3D Scan

การสแกน 3มิติ เหมาะสำหรับงานใดบ้าง?

ชิ้นงานที่มีรายละเอียดของชิ้นงาน เช่น พระ, เครื่องประดับ, ชิ้นส่วนเครื่องจักร ,งานศิลปะ
วัตถุขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ, เฟอร์นิเจอร์ สิ่งมีชีวิต เช่น คน, สัตว์

ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและไม่เหมาะกับการเขียนแบบ

การเลือกใช้เครื่องสแกนจึงมีความแตกต่าง ตามเงื่อนไข รายละเอียดของงาน ราคาจะแปรผันตามเครื่องสแกนและความยากง่ายของงาน หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อทางบริษัท ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อจำกัดของเครื่องสแกน 3มิติ คือ ไม่สามารถสแกนในส่วนที่แสงเข้าไม่ถึง ,ท่อที่มีความยาวมากๆ ,วัตถุโปร่งแสง (แต่สามารถเคลือบสารเพื่อให้สแกนติด)

ตัวอย่างชิ้นงานจากการสแกน 3มิติ

วิดิโอตัวอย่างการสแกน 3มิติ เพื่อทำโมเดลจำลอง

Log in with your credentials

Forgot your details?